03-9603456       03-9603456       
תיקונים-בעור

תיקונים בעור


לחברת אוטו אלגנס מחלקה מיוחדת המטפלת בתיקוני עור ברכבים מכל הסוגים אשר נזקקים לתיקון ולא בהכרח מחייבים החלפת העור בכל המושב.