03-9603456       03-9603456       
בטיחות
אודות


שאל את המומחים שלנו


חברת אוטו אלגנס מחזיקה ב"ביטוח חוות המוצר" המבטיח שהלקוח מקבל מוצר PREMIUM   העומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
כמו כן לחברה אישור של הטכניון אשר בחן את ריפודי העור שלנו בבדיקות השוואתיות.
כריות האוויר זוכות לטיפול מיוחד, חברת אוטו אלגנס רכשה לשם כך את מכונת ה"SEAM DOCUMENTION"  המתעדת את תהליך התפירה ומנפיקה תעודה אישית לכל כרית רכב הנתפרת במכונה זו.
  
   בדיקה השוואתית למהירות פתיחת כריות אוויר במושבים קדמיים - טכניון »